076-130 92 73 info@camillarudeberg.se

Om mig

Jag är utbildad psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning och har arbetat sedan 1999. Min främsta erfarenhet är psykoterapeutiskt arbete med alla åldrar och i olika konstellationer. Jag har varit med och startat upp olika verksamheter, utrett och gjort bedömningar, arbetat med handledning och konsultation till sjukvårdspersonal, socialtjänst, skola och kollegor.

Oavsett tyngden i den problematik man arbetar med så är det en liknande resa av tillfrisknande som sker. Det är fantastiskt att få följa med på den resan! I det första mötet med klienten är denna ofta i ett tillstånd av hopplöshet, förtvivlan eller kris. Successivt följer man en gradvis förbättring där klientens intensiva smärtsamma känslor stillas, en bearbetning sker, nya färdigheter att hantera livet börjar läras in och användas och klienten börjar se alltmer hoppfullt på sin situation.

Camilla Rudeberg