076-130 92 73 info@camillarudeberg.se

Välkommen!

Jag heter Camilla Rudeberg och arbetar som leg. psykolog/leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Jag hjälper individer, par och familjer genom KBT-terapi och coaching.

Välkommen!

Jag heter Camilla Rudeberg och arbetar som leg. psykolog/leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Jag hjälper individer, par och familjer genom KBT-terapi och coaching.

Vad behöver du hjälp med?

Välkommen att höra av dig och berätta om ditt behov i ett förutsättningslöst samtal.

KBT

KBT, kognitiv beteendeterapi, är ett samlingsnamn för många versioner av behandlingar som anpassats till olika typer av problematik. Gemensamt för dem alla är att man kartlägger vad det är i den nuvarande situationen som man behöver förändra för nå ett bättre mående. Tankar, känslor, tolkningar och handlingar som är roten till problem tydliggörs. Läs mer »

Kan KBT hjälpa mig?

Jag erbjuder hjälp för en lång rad olika problemområden; anknytningsproblematik och osäkerhet i föräldrarollen, depression, generalised ångest (GAD), hälsoångest/hypokondri, paniksyndrom, post traumatisk stress, självkänsla, social fobi, sömnsvårigheter, fobier, utmattningssyndrom, stress och ätstörning. Jag arbetar även med utredningar. Läs mer om problemområden »

Om mig

Jag är utbildad psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning och har arbetat sedan 1999. Min främsta erfarenhet är psykoterapeutiskt arbete med alla åldrar och i olika konstellationer. Jag har varit med och startat upp olika verksamheter, utrett och gjort bedömningar, arbetat med handledning och konsultation till sjukvårdspersonal, socialtjänst, skola och kollegor. Läs mer »