076-130 92 73 info@camillarudeberg.se

Individuell behandling, för barn, ungdomar och vuxna

KBT är grunden för samtliga behandlingserbjudande och anpassas efter problematik och ålder. Man kartlägger vad det är i den nuvarande situationen som man behöver förändra för nå ett bättre mående. Tankar, känslor, tolkningar och handlingar som är roten till problem tydliggörs. En individuell behandlingsplan för att förändra och stegvis lära sig nya strategier skräddarsys. Allt sker i överenskommelse och samarbete mellan terapeut och klient.