076-130 92 73 info@camillarudeberg.se

Parterapi

Att hålla en relation vid liv är ett arbete som lätt glöms bort med tiden. Den första tiden tillsammans kommer energin och engagemang från förälskelse som en naturlig drivkraft som håller relationen vid liv. När förälskelsen har övergått till djupare känslor och man är i en etablerad relation med vardagskrav från arbete, barn och hem så är det ofta partnern i relationen som får stå tillbaka. Man glider isär och tappar det man en gång fastnade för hos varandra. Praktiska måsten hamnar i fokus och kan bli en upprinnelse till konflikter. Brist på positiva upplevelser med sin partner gör också att relationen blir mindre intressant och kommunikationen kan stagnera och försämras. Anledningarna till att relationen inte längre känns givande eller blivit dålig kan vara många. Vanliga problemområden är brist på kommunikation, olika sätt att visa kärlek, återkommande resonemang av olösta konflikter vid gräl, prioritering av relation och egen tid, barnuppfostran, otrohet och svartsjuka, tillitsproblem, minskad sexlust, skilda synsätt om hur man ska leva det gemensamma livet i förhållande som par och sin omgivning.

Parterapin skräddarsys utifrån parets unika behov och baseras på KBT-tekniker. Man har både individuella samtal där det enskilda perspektivet blir belyst och gemensamma samtal där man fogar samman de enskilda perspektiven och behoven som tydliggörs för att nå en gemensam plan för en fungerande relation.

Man kan också gå i terapi före, under och efter en skilsmässa för att få underlätta de processer och de minska de problem som lätt leder till konflikt i dessa skeden.

Parterapi vänder sig till samtliga parkonstellationer där man behöver hjälp med relationen i förhållande till varandra.

parterapi2