076-130 92 73 info@camillarudeberg.se

Familjeterapi/rådgivning

ballongerIbland behöver hela familjer hjälp för att bryta negativa mönster av kommunikation och beteenden gentemot varandra. Det är ofta svårt att vara objektiv både kring det egna agerandet men också över andra familjemedlemmars agerande. Avsikter misstolkas och förvrängs och känslor av besvikelse och ledsamhet kommer fram i form av anklagelser och ilska. Ofta är det teman som återkommer utan att förändras vilket är energikrävande och inger en känsla av hopplöshet.

Ibland kan svårigheterna färgas av en familjemedlem som lider av psykisk ohälsa eller missbruksproblem. Det drabbar ju inte bara den personen som bär problematiken utan hela familjen dras in. Det kan vara svårt att veta hur man ska agera, vilka krav man kan ställa och hur man ska tillgodose de egna behoven under de omständigheterna.

Behandlingens upplägg anpassas utifrån KBT-tekniker och till den familjekonstellation som är aktuell.