076-130 92 73 info@camillarudeberg.se

Arbetslivserfarenhet

Psykologverksamheten

Arbetet innefattade konsultation till MVC och BVC personal, MVC/BVC-personal var de som hade den första kontakten med de föräldrar/gravida som var i behov av psykolog och då remitterade dessa till Psykologverksamheten. Psykologverksamheten erbjöd neuropsykiatriska utredningar av småbarn, psykoterapi till barn, föräldrar samt familjer. Startade här upp verksamheten Fröet tillsammans med socialtjänsten. Fröet tog emot föräldrar och spädbarn där det fanns svårigheter i anknytningen. Orsaken kunde vara psykisk ohälsa hos förälder, svår förlossning/graviditet, oönskat barn, sjukt barn osv.

Konsultenheten HS

Arbetet innefattade konsultation till sjukvårdspersonal, neuropsykiatriska utredningar av inneliggande kroniskt sjuka barn, psykoterapi eller stödjande samtal till kroniskt sjuka barn och deras familjer.

 

DBT-teamet

DBT-teamet startade i projektform och hade som syfta att prova om DBT, dialektisk beteendeterapi, var möjlig att modifiera för att anpassas till ungdomar. DBT är en behandlingsform som visat på goda resultat för de som lider av emotionell instabilitet/borderline personlighetsstörning. Till problembilden hör också allvarligt självskadebeteende och det är vanligt förekommande med självmordsförsök. Var här med från start och arbetade intensivt med projektets samtliga delar så som utvärdering, föreläsningar och allmän utveckling från projekt till permanent verksamhet.

Allmänpsykiatrin

Vid specialistpsykiatrin tar man emot patienter för bedömning, utredning och behandling för dem med diagnostiserad psykisk ohälsa. Deltog här i planeringen och utformningen av neuropsykiatriska utredningar utöver sedvanligt psykoterapeutiskt arbete.