076-130 92 73 info@camillarudeberg.se

Anknytningsproblematik och osäkerhet i föräldrarollen

Många faktorer kan försvåra en fungerande anknytning. Det kan handla om en svår graviditet/förlossning, för tidig födsel eller att barnet har en skada, försvårande omständigheter kan också vara relationsproblem, missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa hos någon av föräldrarna.

Mer vardaglig problematik som trots detta kan skapa en stark stress och oro kan handla om att amningen eller matsituationen inte fungerar, att barnet inte kommer till ro och sover ordentligt eller att barnet har kolik.

Bilden av den första tiden med ett spädbarn beskrivs ofta i ett rosa skimmer vilket också kan leda att man ifrågasätter sig själv och sina känslor för barnet om man inte upplever det så.

Ett flertal av ovanstående exempel löser sig med tiden. Om problemen kvarstår kan det vara värdefullt att söka professionell behandling för att minska risken att fastna i negativa tankar kring sitt föräldraskap och barnet.