076-130 92 73 info@camillarudeberg.se

PTSD, post traumatisk stress

Post traumatisk stress är ett tillstånd som kommer sig av att man upplevt en situation som orsakat starka känslor av fruktan, hjälplöshet och/eller skräck. Det kan vara fruktan för det egna livet eller en starkt integritetskränkande situation. Det kan också handla om att någon annan varit utsatt för en farlig situation som man bevittnat. Dessa händelser är ofta så traumatiserande att det kan vara svårt att fungera normalt och leva det liv man levde innan händelsen.

Vid PTSD är vanliga symtom mardrömmar och så kallade flashbacks. Saker och situationer som kan påminna om händelser kan framkalla starkt obehag och fysiska påslag. Det leder ofta till en förhöjd vaksamhet överlag och att man undviker helt ofarliga situationer för att slippa bli påmind om händelsen/händelserna.

Vidare är det vanligt med en förlust av intresse för sådant som tidigare upplevts som intressant och en känslomässig stumhet. Andra symtom är koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter.