076-130 92 73 info@camillarudeberg.se

Social fobi/social ångest

Nästan alla kan känna obehag i vissa sociala situationer, speciellt när man ska göra något där man är i centrum för andras uppmärksamhet. Vi kan då bli nervösa, snubbla på orden och rodna. Det och att vara allmänt blyg är inte social fobi. När man lider av social fobi känner man en stark rädsla i sociala situationer och försöker i möjligaste mån att undvika dessa. Man upplever sig som iakttagen och blir därför överdrivet uppmärksam på det egna beteendet. Det i sin tur gör att man förlorar fokus på det som är viktigt i sociala situationer, det vill säga att vara uppmärksam på vad andra säger och gör. Människor med social fobi har ofta högt ställda krav på hur de ska vara i sociala situationer. Att göra bort sig på minsta sätt blir därför förödande och leder till stark självkritik, ledsamhet och känslor av att vara värdelös. Utöver detta får man också lätt fysiologiska påslag som hjärtklappning, illamående, skakningar, rodnad och svettningar.