076-130 92 73 info@camillarudeberg.se

Utmattningssyndrom och stress

Utmattningssyndrom, eller utbrändhet som det kallas i folkmun, är en allvarlig form av stress där det kräv en lång tid av återhämtning för att komma tillbaka till ett normalfungerande igen. Ibland kan det ta flera år innan man börjar känna igen sig i det man än gång var och vissa saker som man klarat tidigare kanske man aldrig kommer att kunna göra igen.

Det krävs att man varit utsatt för långvarig stress utan möjlighet att påverka för att man ska hamna i utmattning. Man har iakttagit att prestationsinriktade och ambitiösa människor som lättare ser till andras behov än de egna i högre grad hamnar i utmattning än andra. Det förklarar också delvis varför symtom på stress som funnits under en längre tid ofta nonchalerats.

Tidigare har man trott att utmattningssyndrom är personbundet men numera vet man att det oftast beror på en svår livssituation som man inte varken kan rå över eller styra.

Vanliga symtom på utmattning är trötthet, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, minnesproblem, energibrist, svårt med problemlösning och hålla vardagsstruktur, bristande tålamod, värk i kroppen, huvudvärk och ljudkänslighet.

Saker som tidigare varit självklara att klara av, som att följa en nyhetssändning, läsa en artikel eller bok, ha energi för att ge kärlek till nära och kära är exempel på saker som är svåra att klara av i ett utmattningstillstånd på den här nivån.

Det kan bli svårt att känna igen sig själv och identitetskris, skam och depression kan bli ytterligare följder av utmattningen.