076-130 92 73 info@camillarudeberg.se

Specifik fobi

Vid specifik fobi känner man stark rädsla inför situationer som andra betraktar som ofarliga. Beroende av vad man är rädd för är fobin mer eller mindre hindrande i ett vardagsliv. Är man flygrädd är det ju ett hinder vid dessa tillfällen. Har man fobi för fåglar eller höga höjder kan det ha större inverkan på vardagslivet då man anstränger sig för att undvika dessa situationer i så hög grad som möjligt. Alternativt står ut under intensiv ångest. Det är mycket vanligt att man får hjärtklappning, svettningar och andra fysiologiska symtom under dessa situationer.