076-130 92 73 info@camillarudeberg.se

Hälsoångest/hypokondri

Vid hälsoångest har man en stark rädsla för att man är sjuk eller kommer att bli sjuk. Man scannar ständigt för kroppsliga avvikelser och övertolkar de symtom man hittar. Vanligt är att söka förklaringar för sina symtom på internet, genom att fråga vänner eller söka läkarvård. Detta ger ofta en kortvarig lättnad men oron kommer åter antingen över nya symtom eller rädsla av att något har undgått läkarens bedömning. Den onda cirkeln är sluten. Orosbeteendet är tidskrävande och triggas lätt igång vid krav och situationer som väcker negativa känslor.