076-130 92 73 info@camillarudeberg.se

Generalised ångest, GAD

Det är normalt och till och med bra att känna oro då den fungerar som sporren till konstruktiv problemlösning. Vid GAD är oron/ängslan av en annan art. Den är då så stark att den blir ett hinder för ett normalt vardagsliv. Oron är svår att kontrollera, känns överväldigande och är ett mer eller mindre konstant tillstånd. GAD kan triggas av många olika anledningar som att nära och kära ska råka illa ut, vad som ska hända i framtiden avseende studier, ekonomi, boende och sjukdomar.

Det är vanligt med symtom som irritation, muskelspändhet, förhöjd vaksamhet, att känna sig uppskruvad, huvudvärk, sömnproblem samt försämrad koncentration – och minneskapacitet.