076-130 92 73 info@camillarudeberg.se

Depression

Depression är en av de vanligaste sjukdomarna för psykisk ohälsa. I västvärlden blir en fjärdedel av alla män och hälften av alla kvinnor någon gång deprimerad. Depression är ett tillstånd som dominerar över dygnets alla vakna timmar och har varat i minst två veckors tid. Vanliga symtom är negativa tankar, irritation, orkeslöshet, apati, sämre koncentrations förmåga och minne, förlorat intresse för aktiviteter och relationer som tidigare varit positiva, sömnproblem, förändrad aptit och överlag lättväckta negativa känslor och tolkningar.